ریزش دوباره بورس

ریزش دوباره بورس

پس از گذشت 29 دقیقه از شروع فعالیت بورس شاخص کل 226700 واحد افت کرد.

به نظر می‌رسد که جو هیجانی در بازار همچنان ادامه دارد و فروکش نکرده است.

فولاد، فملی و شپنا نیز از جمله نمادهایی هستند که بیشترین اثر را بر بازار داشته‌اند.

شاخص کل بورس تا این لحظه 1385644 است.

خانه فوتبال
Real Time Analytics