آیا بازار مسکن به سوی رکود می رود؟

آیا بازار مسکن به سوی رکود می رود؟

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت می‌گیرد که به احتیاط معامله گران منجر شده است.
Real Time Analytics