مخالفت دولت با طرح مجلس در خصوص یارانه معیشتی

مخالفت دولت با طرح مجلس در خصوص یارانه معیشتی

مخالفت دولت با طرح مجلس برای یارانه معیشتی به 60 میلیون ایرانی: پولی برای پرداخت وجود ندارد

 

سخنگوی دولت در کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار، درباره مسابقه‌ای ارائه طرحی که در مجلس پیگیری می‌شود و تاکید دارند پول اجرای آن را از محل درآمد کارگران و بازنشستگان تامین کنند و برخی از آنها نیز هیچ محل منابع مشخصی ندارد، گفت:

 

طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.

 
Real Time Analytics