آلودگی هوای تهران دوباره به هشدار رسید

آلودگی هوای تهران دوباره به هشدار رسید

 افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون اجازه ثبت صد و شصتمین روز هوای سالم را در تهران نداد و کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

اما هم اکنون کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد، با توجه به اینکه میانگین شاخص کیفی هوای تهران بر روی عدد 97 قرار دارد، به نظر می‌رسد این شرایط امروز هم دوام نیاورد و کیفیت هوای تهران به شرایط ناسالم برای گروههای حساس کاهش یابد.

 

مهرنیوز
Real Time Analytics