باشگاه پرسپولیس و مشکل جدید در پرداخت

باشگاه پرسپولیس و مشکل جدید در پرداخت

باشگاه پرسپولیس بار دیگر با مشکل جدید در پرداخت به کروات ها مواجه شد.

بوژیدار رادوشوویچ که خواهان دریافت مطالبات خود است هنوز به ایران بازنگشته تا طبق قرارداد با این تیم تمرین کند.  رادو در نامه‌ای که چند روز قبل به باشگاه ارسال کرده خواستار رسیدگی به وضعیت مالی خود شده است. او پیشنهاد مالی باشگاه برای دریافت بخشی از طلب خود را نیز نپذیرفته و خواهان دریافت تمام و کمال این مبلغ شده است.

طبق مفاد مندرج در قرارداد وی با باشگاه پرسپولیس، در صورتیکه طلب او تا 14 آبان ماه سال جاری پرداخت نشود می‌تواند قرارداد خود را فسخ کرده و به فیفا شکایت کند. باشگاه پرسپولیس که بدهی به برانکو را با پرداخت ریال عمان حل و فصل کرده هنوز موفق به تهیه ارز برای پرداخت کامل طلب رادو نشده است.

معضل جدیدی که می‌تواند پرسپولیس را بار دیگر با پرونده حقوقی بین المللی دیگری روبرو کند تا سرخ‌ها قبل از تسویه با طلبکار قبلی به فکر حل بدهی خود با یک کروات دیگر باشد.

مهرنیوز
Real Time Analytics